zadavatel SKANSKA a.s 

projekt MPP Pankrác Praha 10/2017- 4/2018 

 • zavěšování tvarovek, montáž lišt a oken, gumování oken
 • loupání tvarovek, umývání oken 

 

projekt Visionary Holešovice Praha 11/2017- 3/2018 

prezentace finální podoby projektu Visionery Skanska 

 • zavěšování skleněných slunolamů, říms a bontů
 • umývaní stavby 
 
 
 
projekt Dynamica Valtrovka Praha 3/2017- 5/2018
 
 • zavěšování říms a bontů (vrtání, nýtování, tmelení) 
 
 
 

Od března 2019 spolupracuji s VODOJEM.EU

Opravy a servis všech typů věžových a zemních vodojemů

včetně sanačních a pískovacích prací

 • revize, čištění a nátěry nádrže s atestem pro pitnou vodu

 • výměna potrubí, odkalovacích ventilů a šoupat

 • opravy pláště a venkovní izolace

 • nátěry a nástřiky dříku vnější i venkovní

 • instalace, revize a opravy antén a stožárů

 • instalace, revize, opravy a konzervace kotvících lan

 • výměna žebříků v nádrži za nerezový

 

zadavatel MLÝN KOJETÍN, spol. s. r.o.

 od začátku roku 2017 

reference:  Bc. Vrána - stárek mob. 724199767

 • mechanické čištění sil a zásobníků, revize jejich stavu 

 • mytí sil a zásobníků
 
 • vnitřní a venkovní broušení a nátěry stěn sil a zásobníků

Video prezentace Mlýnu Kojetím pro který realizuji tyto práce od léta 2016 

Kontakt

Bc. Pavel Vrbík Vojnice 83
783 46 okr. Olomouc
Czech Republic
IČ 02189518
604 4737 81 pavelvrbik@yahoo.co.uk